De jeugd heeft de toekomst!

Vorige maand is Daan is gestart aan zijn afstudeerstage. Hij studeert Mechatronica aan de Fontys Hogeschool. Zijn interne opdracht behelst het plaatsen van een cobot in de innovatieve ZEST-Innovate productiecel. Hij vindt het leuk en uitdagend om alle facetten van een project te mogen doorlopen.

Ook is Abdiaziz bij ons begonnen aan zijn afstudeerstage. Hij studeert Electrical Engineering aan de Zuyd Hogeschool. Voor zijn opdracht werkt hij samen met anderen aan een elektrisch ontwerp voor een machine. Hij vindt het leuk om naar een echt resultaat toe te werken.

Anne is bij ons begonnen aan haar derdejaars-stage. Zij studeert Mechatronica aan de Fontys Hogeschool. Zij werkt mee aan een project waarbij wij de leerpunten van een eerder ontwikkelde prototype verder uitgewerkt worden en vertaald naar een serie product. Zij vindt het leuk om bij het hele traject betrokken te zijn.

Milan ondersteunt ons parttime op onze elektro afdeling naast zijn studie Electrical Engineering op de Technische Universiteit Eindhoven, in plaats van in de Horeca of in een winkel te gaan werken zoals zoveel studenten.

Succes allemaal!