Kwalificatie tool voor serieproductie met high tech motion control en vision analyse

  • Home
  • PROJECTEN
  • Kwalificatie tool voor serieproductie met high tech motion control en vision analyse

Kwalificatie tool voor serieproductie met high tech motion control en vision analyse

Samen met een klant zijn wij de uitdaging uitgegaan om een assemblage automaat te ontwikkelen die producten samenstelt voor de foodindustrie. De eisen van de foodindustrie, de korte cyclus tijden (iedere 1 seconde één product), de (visuele) product inspectie en grote stand-alone tijd maakte dit project een uitdaging waarbij Zest zich als een vis in het water voelde. Voor dit project werd de klant volledig ontzorgd: van het oplossen van de gestelde uitdaging, de bouw van de machine en de installatie op locatie, de aanloop naar volledige productie tot het opleiden van het personeel werd dit allemaal door de mensen van Zest verzorgd. Maar dit alles zonder de wensen van de klant uit het oog te verliezen: de klant is juist actief betrokken geweest bij alle belangrijke beslissingen binnen het project. Door korte lijnen, persoonlijke benadering en een platte organisatie waren wij met recht het verlengstuk van de klant.

Machines moeten voldoen aan de gestelde specificaties, door middel van een kwalificatietool (of Q-tool in kort) is het mogelijk om te valideren of deze hieraan voldoet. Zest-Innovate heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen van kwalificatietools voor de High Tech industrie.

Deze kwalificatietool is ontwikkeld voor een nieuwe module van onze high tech klant en dient het mechanische en elektrische design van de module te valideren. De module bestaat uit meerdere actuatoren die een wafer kunnen manipuleren en state of the art camera modules om te detecteren of de wafer op de juiste georiënteerd is. Zest-Innovate heeft de elektrische hardware uitgezocht, geleverd en geïntegreerd om het mechanische en elektrische design te valideren en daarnaast in samenwerking met een partner uit ons netwerk de complexe motion en vision analyse software geschreven en geïmplementeerd. Daarnaast moet de functionaliteit van de module getest onder vacuüm condities. Zest-Innovate heeft daarom ism leveranciers uit ons netwerk een ‘vacuumvat’ ontwikkeld waarin de module getest kan worden.

Ook voor deze design kwalificatietools is Zest-Innovate al in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van de module, om zo te zorgen dat kwalificatietool zo ontwikkeld is dat de essentiële specificaties getest kunnen worden en uitgebreid kunnen worden met de mogelijke toevoegingen en wijzigingen van deze module in de toekomst. Deze samenwerking zorgt er niet alleen voor dat er een goede en open samenwerking tussen onze klant en Zest-Innovate is, maar dat ook de kwalificatietools gereed zijn wanneer de module ook gereed is. Dit om het traject van design naar serieproductie voor onze klant zo klein mogelijk te laten zijn.

Deze werkwijze zorgt ook voor Zest-Innovate voor een grote uitdaging. De door Zest-innovate geschreven software en geselecteerde hardware moet ontwikkeld en getest worden terwijl er geen module hardware aanwezig is. Pas wanneer de eerste module gereed is, kunnen deze aspecten getest worden. Deze tijd van testen dient wel zo efficiënt mogelijk en in een zo korte doorlooptijd uit te voeren. Daarom is Zest-Innovate, samen met haar partners, en de klant een actieve en open samenwerking aangegaan om dit traject zo efficiënt uit te voeren en zijn sommige aspecten van de module al in een vroeg stadium van de ontwikkeling reeds (functioneel) getest.

De ontwikkelde kwalificatiemodule is instaat de complexe motion control uit te voeren en op dit moment voeren wij samen met onze partners en klant de laatste optimalisaties uit. Dit zowel aan de module als aan de kwalificatietool. De complexe vision analyse is instaat op de nanometer nauwkeurig de positieaansturing van de wafer te detecteren (zowel horizontaal als verticaal vlak). De open, kritische en langdurige samenwerking tussen Zest-Innovate, haar partners en de klant zorgt ervoor dat dit project met een succes opgeleverd kan worden.

Kwalificatie tool voor serieproductie