High tech module kwalificatie tool in serieproductie

  • Home
  • PROJECTEN
  • High tech module kwalificatie tool in serieproductie

High tech module kwalificatie tool in serieproductie

Zeker bij complexe serieproductie in de High Tech Industrie is het noodzakelijk om elke keer dezelfde kwaliteit te kunnen leveren. Systemen moeten voldoen aan de gestelde specificaties. Met een kwalificatietool (of Q-tool in kort) is het mogelijk om te valideren of het systeem hieraan voldoet.

Onze High Tech klant in de Semicon bouwt modules die in een groter geheel geïntegreerd dienen te worden. Tijdens de kwalificatie is de “Main Machine” echter niet aanwezig. De Q-tool dient daarom ook alle interfaces en voorzieningen te voorzien zodat de module alsof deze is ingebouwd in de “Main Machine” kan worden gekwalificeerd (eind test). Hier ligt ook het zwaartepunt van de opdracht voor Zest-Innovate.

Deze module heeft verschillende interfaces, zowel mechanisch, elektrisch, vloeistoffen en gassen. Zest-Innovate diende daarom gezamenlijk met de verschillende module eigenaren en disciplines samen te werken om deze afstelling perfect te laten verlopen. Daarnaast heeft de module verschillende voorzieningen nodig om te kunnen functioneren, zoals verschillende gassen (perslucht, vacuüm en ultra clean air), geconditioneerde waterkoeling, demi water voor spoelen achteraf en een heel scala aan elektrische signalen en sensoren.

Als voorbeeld van een van de interfaces bestaat de mechanische interface uit een granieten steen met waferdocs waarin door de module met hoge nauwkeurigheid wafers neergelegd dienen te worden. De nauwkeurigheid waarmee de module dit realiseert, is één van de kwalificatie-eisen. De Q-tool verzorgt hiervoor de aansturing van de module vanuit een gesimuleerde “Main Machine” control interface en beoordeelt de nauwkeurigheid waarmee de module de acties uitvoert.

Daarnaast hebben wij gezamenlijk met de klant gezorgd dat de machine voldoet aan de laatste machineveiligheid standaarden en er veilig en ergonomisch gewerkt kan worden. Dit was complex omdat de module niet ontworpen is om zonder ‘het grote heel’ te werken en er dienden aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen te worden om hieraan te voldoen. Veiligheid en eenvoudig uitvoeren van handelingen van de operator is altijd een afstemming. Door gezamenlijk actief met onze klant op dit onderwerp op te treden zijn wij instaat beide belangen juist af te wegen.

Door de verhoogde productie en verdienste van de goede samenwerking wordt op moment van schrijven is Zest-Innovate bezig om een 2e kwalificatietool op te leveren.

high tech module kwalificatie tool in serieproductie