Bel ons: 0499 323280 View the English version

Development

Van idee tot product

Development pakken wij multi-disciplinair aan. Worldclass MMI, Design en Mechatronica leiden tot de meest functionele apparaten waarbij de gebruiker centraal staat. Dit met het oog op het grootst mogelijke succes van het apparaat in de markt.

Alle functies van het apparaat worden in een functieblokschema in kaart gebracht. Tevens de onderlinge interacties en die met de omgeving. Dit schema dient dan als basis voor het systeemontwerp, de software en de gebruiker.
Middels een eenvoudige maar doeltreffende methodiek worden gedurende het gehele ontwikkelproces alle relevante parameters bewaakt, onderzocht en vertaald naar werkende oplossingen. Hierbij wordt uiteindelijk zoveel mogelijk functionaliteit met elkaar gecombineerd om een zo eenvoudig mogelijk en dus betrouwbaar en goedkoop te produceren systeem te realiseren.

Services

  • Opstellen en beheer van specificaties
  • Procesanalyse en validatie
  • Proof of Principle
  • Functionele modellen
  • Systeemarchitectuur
  • Systeemsimulatie en validatie
  • Design
  • Prototyping
  • Industrialisatie
  • Lifecycle Management

Sense & Simplicity

Het maken van een technisch goed functionerend systeem of apparaat is allang geen issue meer. In de laboratoria van onze universiteiten, onderzoeksinstellingen en high tech bedrijven ontwikkelen we de meest fantastische technologieën. Zo fantastisch dat we ze zelf soms nog nauwelijks kunnen bevatten.
De werkelijke uitdaging is dan ook om deze technologieën dusdanig in een systeem of apparaat te verpakken dat de gebruiker ook daadwerkelijk iets met die technologie kan.

Dit is waarin Zest zich met name in onderscheidt.
Het ontwikkelen van apparaten die op een eenvoudige en natuurlijke wijze gebruik maken van baanbrekende en complexe technologieën.

Philips was hierbij één van onze grote voorbeelden. Wat zij destijds bedachten voor de consumentenmarkt, geldt in onze visie meer en meer ook voor de industrie.